Bonenkamp BV – IJsselstein

logo bonenkamp transparant groot

VA Keur

VA-keur biedt een scala aan voordelen. Allereerst waarborgen ze een hoog niveau van veiligheid, doordat ze voldoen aan strikte normen en voorschriften, waardoor het risico op ongevallen aanzienlijk wordt verminderd. Daarnaast zijn deze machines uitgebreid getest en gecertificeerd, wat hun betrouwbaarheid en consistente prestaties verzekert, zelfs onder zware omstandigheden. Bovendien krijgen VA-keur gekeurde machines regelmaat onderhoud, wat resulteert in een langere levensduur en minder uitvaltijd, waardoor ze een kosteneffectieve investering zijn voor langdurig gebruik.

vakeur keuren bonenkamp ijsselstein
va keur Bonenkamp

Wat is VA keur en wat kunnen wij voor u betekenen?

VA keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen.
Bonenkamp BV kan u helpen te voldoen aan de eisen die de Arbo-wet aan u als werkgever heeft opgelegd. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het gereedschap waarmee zij werken veilig is. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient een werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige gereedschap te waarborgen. Een officieel keuringsrapport van een erkend VA keur bedrijf, welke is aangesloten bij de brancheorganisatie Fedecom, is in dit opzicht de beste vrijwaring.

Veiligheid voorop

Als VA keur bedrijf is Bonenkamp uit Ijsselstein gecertificeerd volgens de Veiligheidskeuring Arbeidsmiddelen. U kunt er op vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig en veilig worden uitgevoerd. Het VA-certificaat geldt in de eigen werkplaats en voor werkzaamheden op uw locatie.

vakeur keuring bonenkamp ijsselstein b
Werkplaats Reparatie-machines-bonenkamp-ijsselstein
vakeur keuring bonenkamp ijsselstein
Werkplaats tuinmachines Bonenkamp IJsselstein
bonenkamp-IJsselstein-wagenpark

Onafhankelijk en deskundig

Wanneer u uw gereedschap door ons laat keuren, biedt dit de volgende voordelen:

• aantoonbare deskundigheid
• vertrouwen van de arbeidsinspectie
• onafhankelijkheid van de keuring
• duidelijke afspraken
• aantoonbaar gedragen • verantwoordelijkheid bij ongevallen
• directe signalering van gevaarlijke situaties
• duidelijke rapportage

Kortom: een zorg minder!

Gecertificeerd inspectiesysteem

Vanuit de Criteria voor Toezicht wordt geëist dat de keurmeester over de nodige deskundigheid beschikt. Een keurmeester heeft naast een vaktechnische opleiding, een cursus in het uitvoeren van keuringen met goed gevolg afgesloten.

De keuring wordt uitgevoerd conform vastgelegde procedures die vooraf met u worden besproken. Van elke gekeurde machine ontvangt u een schriftelijke rapportage. Hiermee wordt u een hoop administratie bespaard. Goedgekeurde machines worden voorzien van een keuringssticker. 

Raadgever van machineveiligheid

Bonenkamp biedt u onder andere de volgende diensten aan:

• keuren van materieel volgens Richtlijn arbeidsmiddelen, NEN 3140 en Wegenverkeerswet
• verlenen van service op alle locaties (ook met bijzondere risico’s)
• advies m.b.t. tijdig preventief onderhoud
• advies over Persoonlijke Beschermingsmiddelen
• verzorgen van machine-instructies voor uw personeel (bijv. tijdens werkoverleg (toolbox) op uw bedrijf)
• advies over aanpassingen van machines

arbeidsmiddelen va keuren hovenier, gemeente, aannemers
Werkplaats Reparatie-machines-bonenkamp-ijsselstein
vakeur keuring bonenkamp ijsselstein
Werkplaats tuinmachines Bonenkamp IJsselstein
bonenkamp-IJsselstein-wagenpark

Waarom kiest u voor VA-Keur?

Kiest u voor VA-keur, dan kiest u voor een onafhankelijk keurmerk voor vrijwel alle machines, werktuigen en gereedschappen. Ongeacht welk merk. Uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen door erkende VA-keurmeesters. Bonenkamp keurt door heel midden Nederland.

• Eén keurmerk voor álle arbeidsmiddelen.
• Landelijke dekking keurbedrijve
• Deskundige en ervaren keurmeesters.
• Certificering volgens hoogste kwaliteitsnormen.
• Door de Nederlandse Arbeidsinspectie én verzekeraars erkend als gerenommeerd
keurmerk voor veilige arbeidsmiddelen.
• Keurmerkregistratie in een digitale registratiesysteem.
ISO 27001 gecertificeerd.

Keuren is verplicht

Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbowet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat preventieve keuring ene betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert. Zodra uw arbeidsmiddel een VA-keur keuring heeft doorlopen, voldoet u aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord verder. Bij afkeuring moet er natuurlijk eerst een reparatie volgen.

Niet keuren is beboetbaar

Er geldt een normbedrag van € 900,- boeter per machine, werktuig, gereedschap of apparaat. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen. Niet keuren betekent onnodige en onverantwoorde risico’s voor u, uw medewerkers en bijvoorbeeld uw medeweggebruikers.