Bonenkamp BV – IJsselstein

logo bonenkamp transparant groot

Garantie

We streven ernaar om hoogwaardige machines en uitstekende service te bieden. Onze garantie is onze belofte aan onze klanten dat de machines die ze bij ons kopen vrij zijn van defecten en goed zullen functioneren binnen een bepaalde periode na aankoop. Garantie kunnen variëren afhankelijk van het specifieke product en onze voorwaarden. 

Garantie voorwaarden?

Nieuwe machines

Bij Bonenkamp Tuinmachines hanteren we algemene voorwaarden met betrekking tot garantie op nieuwe machines. Hier zijn de belangrijkste punten:

Garantieperiode: Onze nieuwe machines worden geleverd met een garantieperiode van minimaal 12 maanden. Bij sommige merken is het mogelijk extra garantie te krijgen doormiddel van registratie of bijbetaling van garantieverlenging.

Dekking: Onze garantie dekt fabricagefouten en materiaalfouten die optreden tijdens normaal gebruik van de machine binnen de garantieperiode. Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing of ongeautoriseerde reparaties valt niet onder de garantie. 

Reparatie of vervanging: Als een machine binnen de garantieperiode defect raakt door een fabricage- of materiaalfout, zullen we deze kosteloos repareren of vervangen, naar onze keuze. Dit omvat de kosten van arbeid en vervangende onderdelen.

Voorwaarden: Om aanspraak te maken op garantieservice, moet de klant het aankoopbewijs kunnen overleggen. De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen.

Uitsluitingen: Onze garantie dekt geen normale slijtage, routineonderhoud, aanpassingen, afstellen of schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongelukken. Ook accessoires en verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie, tenzij anders vermeld tijdens de aankoop.

Garantieclaims: Klanten die aanspraak willen maken op garantieservice, moeten contact opnemen met onze klantenservice en alle relevante informatie verstrekken over het probleem dat ze ervaren.

Maatwerk: Indien bonenkamp maatwerk heeft verricht aan uw machine gelden ook hiervoor de  garantievoorwaarden zoals beschreven of garantievoorwaarden vanuit de fabriek van de aanbouwdelen. 

Service: Repartie of vervanging op de werklocatie is alleen mogelijk en kosteloos indien de nieuwe machine niet te verplaatsen is. Na melding zal in overleg met de werkplaats worden bekeken of wij naar u toekomen of dat u wordt verzocht naar IJsselstein te komen. 

Garantie melding

Bonenkamp garantie

Gebruikte machines

Garantieperiode: Onze gebruikte machines worden geleverd met een garantieperiode van maximaal 3 maanden. In sommige gevallen kan het zijn dat de fabrieksgarantie deze periode verlengd. 

Dekking: Onze garantie dekt fabricagefouten en materiaalfouten die optreden tijdens normaal gebruik van de machine binnen de garantieperiode. Schade als gevolg van onjuist gebruik, verwaarlozing of ongeautoriseerde reparaties valt niet onder de garantie. Eventueel eerdere geconcludeerde fouten of slijtage worden voor levering opgelost of staan vermeld op de verkoopfactuur.

Reparatie of vervanging: Als een machine binnen de garantieperiode defect raakt door een fabricage- of materiaalfout, zullen we deze kosteloos repareren of vervangen, naar onze keuze. Dit omvat de kosten van arbeid en vervangende onderdelen.

Voorwaarden: Om aanspraak te maken op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen overleggen. De garantie is alleen geldig voor de huidige eigenaar en kan niet worden overgedragen.

Uitsluitingen: Onze garantie dekt geen normale slijtage, routineonderhoud, aanpassingen, afstellen of schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongelukken. Ook accessoires en verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie, tenzij anders vermeld tijdens de aankoop.

Garantieclaims: Klanten die aanspraak willen maken op garantie, moeten contact opnemen met onze klantenservice en alle relevante informatie verstrekken over het probleem dat ze ervaren.

Maatwerk: Indien bonenkamp maatwerk heeft verricht aan uw machine gelden ook hiervoor de  garantievoorwaarden zoals beschreven of garantievoorwaarden vanuit de fabriek van de aanbouwdelen. 

Service: Repartie of vervanging op de werklocatie is niet kosteloos en alleen mogelijk indien de machine niet te verplaatsen is. Na garantie melding zal in overleg met de werkplaats worden bekeken of wij naar u toekomen of dat u wordt verzocht naar IJsselstein te komen. 

Uitsluitingen bij garantie

De garantie is niet geldig of vervalt in onderstaande gevallen:

• Garantie op cilinders en zuigers is uitsluitend van toepassing als er sprake is van fabricagefouten.

• Garantie is niet van toepassing op maai- en zaaggarnituur, V-snaren, accu’s en andere slijtage-onderdelen.

• Garantie vervalt wanneer niet-originele onderdelen worden gebruikt, de machine wordt gemodificeerd, ondeskundig gebruikt of onderhouden. 

• In geval van schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet naar behoren functioneren of inzetbaar zijn van de machine.

• Bonenkamp is niet aansprakelijk voor schade die toegebracht aan derden door de machine of door het werken met de machine.

• Het ontkleuren, verschieten, barsten etc. van de laklaag of slijtage van de rubber en kunststof onderdelen ten gevolgen van milieu-invloeden.

• Schade door milieu-invloeden, overmacht of natuurrampen.

• Wanneer er sprake is van waterschade.

• Transportkosten of voorrijkosten die voortvloeien uit het ophalen/bezorgen of het repareren op werklocatie vallen niet onder de garantie.

Update je garantie en service!